Bezpodmínečná láska

 

Toužíme po lásce bez podmínek a přitom... sami jsme těmi, kteří kladou podmínky.

 

 

Láska

 

Věčnost zachycená v jediném okamžiku

Prochází na okamžik námi

Stáváme se tím okamžikem, stáváme se Láskou a přivádíme ji zpět do našich životů

 

Abychom opustili bolest, představy a lpění

Sobě i druhým odpustili

A život žili

 

Protože

 

Není viníků

Ani obětí

Zostuzení či hanby

 

Procházíme životem i smrtí

Světlem i stínem

Dobrem i zlem

 

Jsme sjednocením polarit

Láskou

 

(Z připravované knihy o (ne)naplněném poutu matky a dcery. Obrázek k článku / kresba ke knize: Tereza Terra - atelier Terra)