Kéž odrazem světa je nám náš obraz bez viny

 

Kéž klidně spočineme v očích druhých

Ve své i jejich síle, v naději

Namísto toho, abychom od nich své oči a s nimi i svou duši společně s nastaveným zrcadlem bázní odvraceli

 

Kéž odrazem světa je nám náš obraz bez viny

 

 

PF 2020

20191230_140510