Kéž ob(d)razem svět(l)a je nám náš obraz bez viny

 

Kéž klidně spočineme v očích druhých.

Ve své i jejich síle, v naději.

Namísto toho, abychom od nich své oči a s nimi i svou duši společně s nastaveným zrcadlem bázní odvraceli.

 

Kéž ob(d)razem svět(l)a je nám náš obraz bez viny.

 

 

PF 2020

20191230_140510