Odpuštění

 

Svobodné, autentické žití je aktem od-puštění.