Opisujeme kruh

 

Láska je počátkem i koncem cyklu.

 

 

Nezačínáme.

Nekončíme.

Rozpínáme se.

Vibrujeme.

V záblescích Nekonečno (Veškerenstvo).

Láska.