Přežívání v roli oběti namísto žité přítomnosti

 

Dokud pátráme po příčině, živíme v sobě roli oběti.

 

S urputností hledáme, namísto abychom v lehkosti nechali hledané přicházet a nakonec hledání opustili spolu s lpěním a otevřeli, s důvěrou se odevzdali prožitku, žité přítomnosti.