Role viníka a oběti

 

Role viníka (nečistého, hříšníka) a (nevinné, čisté) oběti

 

Prožitím, přitakáním oběma rolím v sobě dovolujeme si obvinit (druhé) i být (jimi) obviněni, čímž uvol(ň)ujeme se svému strachu a hněvu, abychom procítěním bolesti zranění, které je za nimi, žité role (utkvělou představu viníka a oběti; iluzi stvořenou myslí spojenou s tíživou, arogancí a agresivitou prostoupenou realitou závislosti) opustili a o(d)puštěním spočinuli v Lásce.