Třetí cesta

 

Třetí cestu nacházíme, jsme-li otevřeni oběma možnostem.