Útěk z polarity

 

Snaha uniknout z Polarity (mnohavrstvá úroveň reality) je zastoupením touhy vstoupit do Jednoty se svým (individuálním) Vědomím v kolektivním poli vývoje lidského Vědomí.