Vý-živa

 

Láska v sobě nese všechny (vyživující) prvky.

Láskou se sytíme na všech úrovních.