Vyrovnání se se smrtí

 

Vyrovnáním se, smírem se smrtí přichází přitakání, přijetí (forem) života.