Žít svou závislost

 

Vědomým prožíváním závislosti získáváme přístup k jejímu nevědomému obsahu. Opouštíme bolest, představy a lpění. O(d)pouštíme.