Znovunalezené ženství

 

Skrze muže, dotýkáme se svého ženství.

Skrze ně, proudí námi Láska.

Jakým způsobem se k muži vztahujeme, jakým  se jej (konkrétně i v přeneseném slova smyslu) dotýkáme, takovým jsme jím dotčeny.