HLAD. A NAPLNĚNÁ LIDSKÁ TOUHA

99 Kč
Odesílání e-mailem po připsání platby na účet

 

Touha vzlétnout k Oblakům

skrývala touhu rozlétnout se krajinou Země.

Obývat posvátný prostor Těla.

 

Kategorie: Knihy (pdf)

Kniha (nejen) pro ženy trpící poruchami příjmu potravy.

 

 

Poruchu příjmu potravy, jakožto obranný a ochranný mechanismus přežití ve vnějším světě, přestáváme potřebovat ve chvíli, kdy dokážeme rozpoznat a přestat zaměňovat fyzický hlad s hladem emocionálním, mentálním, duševním a duchovním. Ve chvíli, kdy jídlem sytíme přirozené potřeby těla a přestáváme jím popírat či naplňovat svůj hlad, svou touhu po lásce; uznání; bezpečí, autentickém, tvořivém vyjádření; touhu po celistvosti a extázi. Ve chvíli, kdy své emocionální, mentální, duševní a duchovní potřeby zvědomíme a uznáme a kdy tento hlad, tuto naši přirozenou, lidskou touhu, s úctou, respektem a láskou autenticky žijeme.

 

 

Přijímáme svůj hlad a sytíme ho potravou, která odpovídá přirozeným potřebám těla, emocionálně naplňuje srdce, zanechává klidnou mysl, sytí duši a vyživuje ducha? Nebo hladověním své fyzické, emocionální, mentální, duševní a duchovní potřeby popíráme, odmítáme? Zaměňujeme emoční, mentální, duševní a duchovní hlad za hlad těla, necháváme se unášet svými emocemi, podléháme nutkavým myšlenkám a prázdným rituálům a sytíme potravou hlad, který jídlem nasytit nelze?

Otázky, na které lze s touto knihou nalézt odpověď.

Kniha popisuje jednotlivé druhy hladu: tělesný, emocionální, mentální, duševní a duchovní. Zamýšlí se nad jejich přítomností v našich životech, popisuje jejich projevy a zároveň projevy jejich nasycení.

Uvědomění si existence více druhů hladu, jejich prolínání a záměny za hlad těla, je pro ženy trpící poruchami příjmu potravy zásadním krokem v léčbě.

Rozpoznávání projevů fyzického, emočního, mentálního, duševního a duchovního hladu, zvědomování jejich nevědomého obsahu, dává možnost volby nového, autentického prožitku a reakce v každodenním bytí a konání a tím i možnost volby prolomit bludný kruh mentální anorexie, bulimie a záchvatovitého přejídání.