Nahřívací bylinné polštářky

Nahřívací bylinné polštářky napomáhající jemnému a citlivému otevření a hojení fyzických, emocionálních, mentálních a duševních ženských zranění a přinášející podporu v křehkém, zranitelném období prožité zkušenosti, ve kterém žena prochází proměnou, transformací Vědomí*.

 

V průběhu života prochází žena různými fázemi, během nichž se její tělo společně s Vědomím proměňuje. Dědictvím patriarchátu jsou tyto fáze často tabuizovány a zatíženy hlubokými zraněními (ženského lůna), která se přenášejí napříč celými generacemi a, nezvědoměna, přinášejí závislost namísto přirozeného vývoje odpoutání, ve smyslu rozšíření individuálního i kolektivního pole lidského Vědomí.

Využijme léčivého potenciálu sdílení a bylin, s jemností dotkněme se svých zranění a stínů. Přiveďme zpět k životu svou vnitřní ženskou sílu, energii potřebnou k hojení, léčení a následnému žití dle autentických potřeb těla, srdce, mysli i, zkušenostmi a zráním sjednocené, duše.

 

*Individuální lidské Vědomí - vnímání, citlivost; bytí, smysly pociťovaná realita; fyzické, emocionální, mentální a duševní počitky a vjemy, vědomé prožívání sebe sama v hmotném světě (hmotě).

Vitalita (agrese) - projev individuálního lidského Vědomí ve hmotě, vyjádření pociťovaného v konání; žitá realita, hloubka zkušenosti lidského bytí.

Kolektivní lidské Vědomí a jeho vitalita, projev v hmotě - pociťovaná  a žitá realita lidského společenství.

Humanita (lidství, lidskost) - podstata lidského (sou)žití.

Vědomí Universa - Duch, duchovní úroveň; Veškerenstvo; Láska.

 

 

Záznamy nebyly nalezeny...