O autorce

 

Mgr. Martina Taišlová

 

 

Závislost (poruchy příjmu potravy, sociální fobie a jiné úzkosti); vědomé a zodpovědné žití. Témata provázející mě životem. Skrze svou tvorbu s Láskou sdílím.

 

 

Spatřením své matky v sobě přijímáme matku i svět a své místo v něm.

Země se stává místem, kde si, splynuti s prostorem a časem, vědomi pomíjivosti života i smrti, oddělenosti i provázanosti Celku, dovolíme klidně spočinout.

 

Přestáváme se agresivně vztahovat k sobě i k druhým.

Prostoupeni Vědomím předků (se svou Krví (znovu)spojeni, vy-živeni) (spolu)tvoříme realitu lidstva žitím jeho podstaty - humanitou (lidskostí, lidstvím).

 

Nezačínáme.

Nekončíme.

Rozpínáme se.

Vibrujeme.

V záblescích Nekonečno (Veškerenstvo).

Láska.

 

(Z knihy (Ne)naplněné pouto matek a dcer)

 

 

Pozn.:

Přesto, že se problematika závislosti dotýká i mužů, popisuji ji tak, jak ji vnímám ze svého prožitku ženy, dcery (matky). Věřím, že ti z vás, kteří se dostanou na tyto stránky, z nich i tak budou čerpat ke svému užitku i užitku svých blízkých.