Rubášky

Z hedvábných látek šité deky pro uctění cesty dětí, jejichž srdce přestalo bít v matčině lůně či krátce po příchodu na tento svět a pro rituál rozloučení se s mrtvým miminkem.

1 300 Kč
2 týdny od objednávky

 

Odchod miminka v začátcích i pozdější fázi těhotenství, porod mrtvého dítěte či úmrtí dítěte krátce po porodu - tabuizované a zraněními zatížené prosté lidské osudy přenášející se ženskými liniemi rodu, přesahující nás hloubkou lidské zkušenosti.

 

 

Spočiňme ve své síle. Pociťme sílu našich předků. Našich sester, babiček, matek.

Za klidné přítomnosti našich mužů spatřeme v našich dětech Průvodce i duchovní provázanost našich cest.

 

Nezačínáme

Nekončíme

Rozpínáme se

Vibrujeme

V záblescích

Nekonečno

A Láska

 

 

Procházíte-li některou z těchto životních zkušeností, kéž vám při ní tyto deky co nejlépe poslouží. Kéž jsou vám, vašemu miminku i celé rodině symbolicky jemnou, láskyplnou podporou a péčí ve dnech zármutku a bolesti. Kéž spolu s tím napomohou přijít obrazu poznání; obrazu přesahujícímu celou situaci, hlubokému prožitku klidného přijetí i odevzdání dítěte Životu a zároveň přitakání a zpracování této lidské zkušenosti.

 

Do deky můžete děťátko jemně zahalit, přivítat jej u vás a zároveň se s ním rozloučit a později ho v ní pohřbít na vám blízkém místě.

 

 

Pozn.:

Smrt a produkty s ní související v naší společnosti stále vyvolává kontroverzní reakce. Prosím, sami zvažte, zda a jak vám deka při ztrátě miminka poslouží. Obřad rozloučení, symbolického uctění cesty dítěte a uvolnění můžete prožít i po letech, pokud je rána stále živá.

 

Barvou na dece je zelená a bílá.

Zelená je pro mě symbolem Kruhu života, moudrosti Přírody. Procesem zrození, umírání i smrti (v nelineárním a neurčitém pojetí) jakožto neoddělitelné, přirozené součásti individuálního i kolektivního pole lidského Vědomí. Jakékoliv snahy o odstranění, vytěsnění těchto přirozených procesů (nelinearity a neurčitosti) z Vědomí, přináší setrvávání v marném boji a utrpení, v pocitu odpovědnosti a z něj pramenící úzkosti, kterou jsme hnáni ke kontrolovanému, podřízenému (námi! řízenému) a stereotypnímu, závislému chování, ke kterému pociťujeme nutkání.

Bílá je slib pro nové začátky.

 

 

Rozměry deky: 70x100 cm (± 5 cm)

 

Kód Kód: 104
Kategorie: Porodní deky