Vědomý (lotosový) porod

 

Dítě je projevem Lásky a matka si je toho vědoma. Stává se společníkem pozemské cesty svých dětí.

 

Ze strany matky je vědomý porod (s vědomým přijetím jeho neurčitosti, vlastní zodpovědnosti i Vědomí přesahující zkušenosti v podobě cesty přicházejícího dítěte) a následné přizpůsobení podmínek pro vytváření přirozeného průběhu porodní vazby, její přirozenou, vlastní volbou. Zrozením, převzetím dítěte do matčiných rukou a přivinutím jej na nahou kůži, přivyká novorozenec změně, přechodu světů, za klidné jistoty a přítomnosti matky. Dochází k prvnímu přisátí a zahájení kojení. K transformaci Vědomí ženy, matky, vědomím prožitkem Lásky. Prožitkem naplňujícím podstatu vazby dítěte a matky.

 

 

Lotosový porod

 

Nepřerušováním pupečníku, ponecháním dítěte ve spojení s placentou do chvíle, kdy se, vedeno vnitřním popudem, tělo dítěte přirozeně odloučí, oddělí od pupečníku, dostává se dítěti potřebné krve (Krve). Hmotné i ne-hmotné výživy v podobě podpory předků při jeho přechodu z jemno-hmotných světů do světa hmoty (náruče matky) i jeho začleňování se do širší rodiny a společnosti.