Šperky pro truchlící matky 

ABYSTE NA SVOU ZTRÁTU NEBYLY SAMY

  

Často neexistuje nikdo, kdo by mohl pomoci.

Nikdo. Ne dost.

Nebo není nikoho, v koho věřit.

Nikoho, kdo by plně chápal následky, které má pro ženu potrat,

nucené zřeknutí se dítěte či ztráta vymodleného miminka.

Neseme si s sebou zranění, která jsme utrpěly.

Příběhy nejdražší lásky, bezvýchodné situace, ztráty, drsného zacházení, opuštění, zrady, studu

a nedostatku tak zoufale potřebné podpory a lásky.

Je třeba prolomit mlčení.

Vyslechnout příběhy a vnitřní trápení, kterými si procházíme i naše přání.

Vstoupit do prostoru smrti, který je hluboký a posvátný.

Neexistují žádné jednoduché odpovědi, ale často je cítit touha po smíření, která napomáhá duši se uzdravit.

 

Odchod miminka v začátcích i pozdějších fázích těhotenství, porod mrtvého dítěte či úmrtí dítěte krátce po porodu. Procházíte-li si některou z těchto těžkých životních situací, kéž vám při ní tyto šperky co nejlépe poslouží. Kéž jsou vám symbolicky jemnou, láskyplnou podporou a péčí v hlubokém zármutku a bolesti. Kéž spolu s tím napomohou uchování obrazu poznání, prožitku posvátného, Lásky v přítomnosti smrti. Prožitku přesahujícímu celou situaci, umožňujícímu projít utrpením a dojít uvolnění, smíření.