ŠPERKY PRO TRUCHLÍCÍ MATKY 

Abyste na svou ztrátu nebyly samy

 

Odchod miminka v začátcích i pozdějších fázích těhotenství, porod mrtvého dítěte či úmrtí dítěte krátce po porodu. Procházíte-li si některou z těchto těžkých životních situací, kéž Vám při ní tyto šperky co nejlépe poslouží. Kéž jsou Vám symbolicky jemnou, láskyplnou podporou a péčí ve dnech hlubokého zármutku a bolesti. Kéž spolu s tím napomohou uchování obrazu poznání, vědomého prožitku Lásky. Prožitku přesahujícímu celou situaci, umožňujícímu projít utrpením a dojít uvolnění, smíření.

 

 

Láska otevírá cestu z bolesti a utrpení

 

Láska je prosta slov a činů.

Nelze ji nárokovat na nikoho z nás.

 

Láska

 

Věčnost zachycená v jediném okamžiku.

Prochází na okamžik námi,

stáváme se tím okamžikem, stáváme se Láskou a přivádíme ji zpět do našich životů.

 

Abychom opustili představy a lpění.

Sobě i druhým odpustili

a život v sobě naplněni žili.

 

Protože

 

není viníků,

ani obětí.

Procházíme životem i smrtí,

světlem i stínem,

dobrem i zlem.

Jsme dvěma tvářemi i vším mezi tím.

Sjednocením polarit.

Láskou.