ŠPERKY PRO TRUCHLÍCÍ MATKY 

Abyste na svou ztrátu nebyly samy

  

Často neexistuje nikdo, kdo by mohl pomoci.

Nikdo. Ne dost.

Nebo není nikoho, v koho věřit.

Nikoho, kdo by plně chápal následky, které má pro ženu potrat, nucené zřeknutí se dítěte či ztráta vymodleného miminka.

Neseme si s sebou zranění, která jsme utrpěly.

Příběhy nejdražší lásky, bezvýchodné situace, ztráty, drsného zacházení, opuštění, zrady, studu a nedostatku tak zoufale potřebné podpory a lásky.

Je třeba prolomit mlčení. Vyslechnout příběhy a vnitřní trápení, kterými si procházíme i naše přání.

Vstoupit do prostoru smrti, který je hluboký a posvátný.

Neexistují žádné jednoduché odpovědi, ale často je cítit touha po smíření, která napomáhá duši se uzdravit.

 

 Odchod miminka v začátcích i pozdějších fázích těhotenství, porod mrtvého dítěte či úmrtí dítěte krátce po porodu. Procházíte-li si některou z těchto těžkých životních situací, kéž Vám při ní tyto šperky co nejlépe poslouží. Kéž jsou Vám symbolicky jemnou, láskyplnou podporou a péčí ve dnech hlubokého zármutku a bolesti. Kéž spolu s tím napomohou uchování hlubokého poznání, prožitku posvátného v přítomnosti smrti. Prožitku přesahujícímu celou situaci, umožňujícímu projít utrpením a dojít uvolnění, smíření.