MATRE

TVORBA K UVOLENÍ SE ZÁVISLOSTI - RODOVÉMU (KOLEKTIVNÍMU) ZATÍŽENÍ

Bylinné polštářky a směsi, porodní deky, šperky, knihy

 

Procesy zrození a umírání jsou neoddělitelné polarity Života v hmotě. Namísto prožitku odevzdání a Lásky jsou však povětšinou tyto okamžiky zatíženy hlubokou bolestí. Zraněním přenášejícím se našimi rody; strachem (ochromením), společně s pocity odpovědnosti a viny, jež ženy svazuje pouty závislosti, odcizuje, odděluje dcery a matky (potažmo (lidské) bytosti) a umožňuje přežívání ((před-, po-)porodního) násilí.

Využijme léčivého potenciálu sdílení a bylin, s jemností dotkněme se svých zranění a stínů. Tiše a klidně dovolme si prohlédnout své iluze a lpění. Přitakat Životu (Lásce), odpuštěním přenos agresivity a závislosti opustit a jednat na základě své přirozenosti a vědomé zodpovědnosti.

 

S hlubokou úctou a Láskou k matce (Matce, Zemi).

Martina Taišlová