Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající): 

Internetový obchod: www.matre.cz

Filip Taišl

Se sídlem: Mlázovy 58, 341 42 Kolinec

IČ: 64187071

E-mail: matre@matre.cz

Telefonní číslo: +420 602331412

 

Spotřebitel (kupující):

Jméno a příjmení:     

Adresa:                     

Telefon a e-mail:         

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání:

Datum obdržení:

Číslo objednávky:

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:

 
a budou navráceny zpět způsobem:

 

(v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

E-mail:

Telefon:

 

 

V                                                        , Dne                                     

 

 

                                 
______________________________________

         Jméno a příjmení spotřebitele

                           (podpis)

 

 

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KE STAŽENÍ