Formulář pro reklamaci

 

Za kvalitou našich výrobků si stojíme. Přesto, budete-li  mít pocit, že Vámi zakoupený produkt není v pořádku, prosím kontaktujte nás. 

 

 

(Formulář vyplňte a odešlete jej zpět v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající): 

Internetový obchod: www.matre.cz

Filip Taišl

Se sídlem: Mlázovy 58, 341 42 Kolinec

IČ: 64187071

E-mail: matre@matre.cz

Telefonní číslo: +420 602331412

 

Spotřebitel (kupující):

Jméno a příjmení:     

Adresa:                     

Telefon a e-mail:         

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne......................... jsem ve Vašem obchodě www. karbonwild.com vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat):

 

 

 

 

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů):  

 

 

 

 

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

 

 

Datum objednání:

Datum obdržení:

Číslo objednávky:

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:

 
a budou navráceny zpět způsobem:

 

(v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

 

 

 

V                                                        , Dne                                     

 

 

                                 
______________________________________

         Jméno a příjmení spotřebitele

                           (podpis)

 

 

 

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI KE STAŽENÍ