Doprava a platba

 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhrazuje:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího,

Bankovní účet: 2801397537/2010; IBAN: CZ3220100000002801397537; BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

  • dobírkou (platba při doručení zboží oproti předání zboží).

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

5. Zboží "skladem" je odesíláno do 14 dnů od objednání (v případě platby na dobírku), resp. připsání platby na účet (v případě bankovního převodu). Odesílání zboží "na objednávku" je blíže specifikováno u daného produktu. Výroba a dodání zboží na zakázku se odvíjí od charakteru požadovaného výrobku a je oběma stranami domluvena před jeho závaznou objednávkou. 

6. Zboží je kupujícímu dodáno: 

  • prostřednictvím společnosti Zásilkovna na adresu určenou kupujícím v objednávce,
  • osobním odběrem na výdejních místech společnosti Zásilkovna,
    • osobním odběrem či osobním předáním dle domluvy obou stran. 

7. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

13. Cena dopravy:

Drobné zboží:

  • Zásilkovna, doručení na adresu v rámci ČR: 89 Kč (dobírka + 19 Kč), 
  • výdejní místa společnosti Zásilkovna: 64 Kč (dobírka + 19 Kč), 

Od 2500 Kč - doprava ZDARMA.