Blog, Strana 2

 

Zpřítomnění závislosti umožňuje spatření odrazu hlubokého zranění, uvolnění zadržované energie traumatu a návrat do bdělého stavu příčetnosti.

 

 

 

Vyrovnání se se smrtí

  Vyrovnáním se, smírem se smrtí přichází přitakání, přijetí (forem) života....

Bolest zranění

  Největší bolest si sami způsobujeme tím, že setrváváme ve (na) svém zranění. Zranění, jež dává příležitost novému (našemu) růstu.   ...

(Ne)konečný (ú)klid

  Prach dopadá stejný u tebe i u mě.   Prachem, vlastní smrtelností, zasaženi.      ...

Opisujeme kruh

  Láska je počátkem i koncem cyklu.     Nezačínáme. Nekončíme. Rozpínáme se. Vibrujeme. V záblescích Nekonečno (Veškerenstvo). Láska.      ...

Pouty (s)vázáni

  S druhými můžeme být svázáni pouty závislosti, anebo nás k nim může poutat Láska....

Naplnění osudu v příchodu na svět

  Naplňujeme svůj osud způsobem, kterým přicházíme na tento svět....

Znovunalezené ženství

  Skrze muže, dotýkáme se svého ženství. Skrze ně, proudí námi Láska. Jakým způsobem se k muži vztahujeme, jakým  se jej (konkrétně i v přeneseném slova smyslu) dotýkáme, takovým jsme jím dotčeny.  ...

Přesvědčení

  Přesvědčení, která v sobě matka nepustí, zůstávají, žijí s dítětem....

Je něco možné?

  Je něco možné? Je tomu tak?   Pátráme-li, ptáme-li se po zkušenostech druhých, ano i ne je nám odpovědí. Odpovědi pro nás dostává se nám skrze prostor a čas....

Nahoru
29 položek celkem