Blog, Strana 2

Předvečer svátku svatého Mikuláše

  Andělé a čerti. Světelné a temné bytosti v doprovodu Mikuláše s dary. Uzření světla ve tmě a prosvícení tmy světlem, aniž by světlo nad tmou získalo převahu, jakožto připomenutí podstaty daru, kterým můžeme být (druhými) obdarováni (obdarovat druh...

Advent

  Období hlubokého ponoření se do tmy, abychom v ní uzřeli své světlo a nechali ho tmu prosvítit, aniž by světlo nad tmou získalo převahu. Opravdový dar, kterým můžeme být (na Štědrý den) obdarováni a obdarovat jím druhé.  ...

Přežívání v roli oběti namísto žité přítomnosti

  Dokud pátráme po příčině, živíme v sobě roli oběti.   S urputností hledáme, namísto abychom v lehkosti nechali hledané přicházet a nakonec hledání opustili spolu s lpěním a otevřeli, s důvěrou se odevzdali prožitku, žité přítomnosti.  ...

Vnitřní proměna jakožto proměna vnějších událostí

  Závislé visíme Zamrzle v časoprostoru Neschopny pohnutí Prožitkem dojít naplnění   Teprve vnitřní proměna promění události vnější....

Hojivými doteky, dobrat se sobě

  Vztahujeme-li se k sobě bez citu, jak bychom mohli se s citem vztáhnout k ostatním?         Bylinná směs z pohankových slupek a listí ořešáku   OŘECHOVÉ LISTÍ Dotýká se nás a svými hojivými doteky dobírá nás sobě...

Žít svou závislost

  Vědomým prožíváním závislosti získáváme přístup k jejímu nevědomému obsahu. Opouštíme bolest, představy a lpění. O(d)pouštíme....

Autenticita

  Přitahuje nás, pátráme po ní; závisle setrvávajíc ve svých stereotypech, se s ní však příliš často nesetkáme. ...

Psáno jazykem Lásky

  Láska je prosta jakýchkoli slov....

Vnitřní klid

  Vnitřní klid nemá nic do činění s čímkoli zvenčí.  ...

Třetí cesta

  Třetí cestu nacházíme, jsme-li otevřeni oběma možnostem....

Nahoru
23 položek celkem