Blog, Strana 2

Sociální fobie a dětský pocit odpovědnosti

  Sociální fobie a dětský pocit odpovědnosti aneb Skrze matku vztahujeme se k sobě, skrze otce utváříme si vztah k druhým   Skrze matku a otce, skrze (ně) utvářený vztah k sobě (matka) a druhým (otec) jsme uváděni (!) do širšího společenství,...

Pojetí závislosti

    Závislost ve smyslu vazby, příslušnosti dítěte k úzkému lidskému společenství   Závislost ve smyslu prosté vazby, příslušnosti dítěte k úzkému lidskému společenství, k biologické matce a otci, kdy dítě, ve své prvotní bezbrannosti a...

MODLITBA

  Kéž, namísto loajality a závislosti, váže nás s našimi předky pouto Lásky....

Smír

  Smír je odevzdání žitých rolí viníka a oběti a nastoupení vlastní, vědomé a zodpovědné cesty....

Bolest zranění

  Největší bolest si sami způsobujeme tím, že setrváváme ve (na) svém zranění. Zranění, jež dává příležitost novému (našemu) růstu.   ...

Role viníka a oběti

  Role viníka (nečistého, hříšníka) a (nevinné, čisté) oběti   Prožitím, přitakáním oběma rolím v sobě dovolujeme si obvinit (druhé) i být (jimi) obviněni, čímž uvol(ň)ujeme se svému strachu a hněvu, abychom procítěním bolesti zranění, které ...

(Ne)konečný (ú)klid

  Prach dopadá stejný u tebe jako u mě.   Prachem, vlastní smrtelností, zasaženi.      ...

Stránka 2 z 5 - 42 položek celkem