Blog, Strana 3

NOVINKA: kniha (Ne)naplněné pouto matek a dcer

      Kniha o vztahu matky a dcery. O bolesti zrození. Strachu, odpovědnosti, vině, závislosti a o(d)puštění.    Dotýkají-li se vás tato témata, kéž se vás dotknou a vaše světy obohatí slova v knize i vše, co naleznete mezi ř...

Opisujeme kruh

  Láska je počátkem i koncem cyklu.     Nezačínáme. Nekončíme. Rozpínáme se. Vibrujeme. V záblescích Nekonečno (Veškerenstvo). Láska.      ...

Pouty (s)vázáni

  S druhými můžeme být svázáni pouty závislosti, anebo nás k nim může poutat Láska....

Znovunalezené ženství

  Své ženství, skutečnou ženskou podstatu, nalézáme skrze důvěru svého (ve své) muže. Přichází k nám v proudění Lásky....

Přesvědčení

  Přesvědčení, která v sobě matka nepustí, zůstávají, žijí s dítětem....

Je něco možné?

  Je něco možné? Je tomu tak?   Pátráme-li, ptáme-li se po zkušenostech druhých, ano i ne je nám odpovědí. Odpovědi pro nás dostává se nám skrze prostor a čas....

Kéž ob(d)razem svět(l)a je nám náš obraz bez viny

  Kéž klidně spočineme v očích druhých. Ve své i jejich síle, v naději. Namísto toho, abychom od nich své oči a s nimi i svou duši společně s nastaveným zrcadlem bázní odvraceli.   Kéž ob(d)razem svět(l)a je nám náš obraz bez viny.   ...

Předvečer svátku svatého Mikuláše

  Andělé a čerti. Světelné a temné bytosti v doprovodu Mikuláše s dary. Uzření světla ve tmě a prosvícení tmy světlem, aniž by světlo nad tmou získalo převahu, jakožto připomenutí podstaty daru, kterým můžeme být (druhými) obdarováni (obdarovat druh...

Stránka 3 z 5 - 42 položek celkem