Blog, Strana 3

 

Zpřítomnění závislosti umožňuje spatření odrazu hlubokého zranění, uvolnění zadržované energie traumatu a návrat do bdělého stavu příčetnosti.

 

 

 

Kéž ob(d)razem svět(l)a je nám náš obraz bez viny

  Kéž klidně spočineme v očích druhých. Ve své i jejich síle, v naději. Namísto toho, abychom od nich své oči a s nimi i svou duši společně s nastaveným zrcadlem bázní odvraceli.   Kéž ob(d)razem svět(l)a je nám náš obraz bez viny.   ...

Předvečer svátku svatého Mikuláše

  Andělé a čerti. Světelné a temné bytosti v doprovodu Mikuláše s dary. Uzření světla ve tmě a prosvícení tmy světlem, aniž by světlo nad tmou získalo převahu, jakožto připomenutí podstaty daru, kterým můžeme být (druhými) obdarováni (obdarovat druh...

Advent

  Období hlubokého ponoření se do tmy, abychom v ní uzřeli své světlo a nechali ho tmu prosvítit, aniž by světlo nad tmou získalo převahu. Opravdový dar, kterým můžeme být (na Štědrý den) obdarováni a obdarovat jím druhé.  ...

Přežívání v roli oběti namísto žité přítomnosti

  Dokud pátráme po příčině, živíme v sobě roli oběti.   S urputností hledáme, namísto abychom v lehkosti nechali hledané přicházet a nakonec hledání opustili spolu s lpěním a otevřeli, s důvěrou se odevzdali prožitku, žité přítomnosti.  ...

Autenticita

  Přitahuje nás, pátráme po ní; závisle setrvávajíc ve svých stereotypech, se s ní však příliš často nesetkáme. ...

Psáno jazykem Lásky

  Láska je prosta jakýchkoli slov....

Vnitřní klid

  Vnitřní klid nemá nic do činění s čímkoli zvenčí.  ...

Třetí cesta

  Třetí cestu nacházíme, jsme-li otevřeni oběma možnostem....

Útěk z polarity

  Snaha uniknout z Polarity (mnohavrstvá úroveň reality) je snad zastoupením touhy vstoupit do Jednoty se svým (individuálním) Vědomím v kolektivním poli vývoje lidského Vědomí....

Nahoru
29 položek celkem