Advent

 

Čas proměňujících se a mizejících obrazů.

Čas, kdy utichá mysl a ho(vo)ří těla.

Čas vstupu do vlastní bolesti,

do emoční krajiny srdce,

osamělého návratu do tmy a ticha.

Čas prostoupený Duchem

i ozvěnou našich duší.

Čas příchodu;

zrození i smrti.

Advent.