Blog

Znovunalezené ženství

  Své ženství, skutečnou ženskou podstatu, nalézáme skrze důvěru svého (ve své) muže. Přichází k nám v proudění Lásky....

Bolest a strach

  Bolest je utvářena a vedena strachem....

Přesvědčení

  Přesvědčení, která v sobě matka nepustí, zůstávají, žijí s dítětem....

Je něco možné?

  Je něco možné? Je tomu tak?   Pátráme-li, ptáme-li se po zkušenostech druhých, ano i ne je nám odpovědí. Odpovědi pro nás dostává se nám skrze prostor a čas....

Kéž odrazem světa je nám náš obraz bez viny

  Kéž klidně spočineme v očích druhých Ve své i jejich síle, v naději Namísto toho, abychom od nich své oči a s nimi i svou duši společně s nastaveným zrcadlem bázní odvraceli   Kéž odrazem světa je nám náš obraz bez viny     P...

Předvečer svátku svatého Mikuláše

  Andělé a čerti. Světelné a temné bytosti v doprovodu Mikuláše s dary. Uzření světla ve tmě a prosvícení tmy světlem, aniž by světlo nad tmou získalo převahu, jakožto připomenutí podstaty daru, kterým můžeme být (druhými) obdarováni (obdarovat druh...

Advent

  Období hlubokého ponoření se do tmy, abychom v ní uzřeli své světlo a nechali ho tmu prosvítit, aniž by světlo nad tmou získalo převahu. Opravdový dar, kterým můžeme být (na Štědrý den) obdarováni a obdarovat jím druhé.  ...

Přežívání v roli oběti namísto žité přítomnosti

  Dokud pátráme po příčině, živíme v sobě roli oběti.   S urputností hledáme, namísto abychom v lehkosti nechali hledané přicházet a nakonec hledání opustili spolu s lpěním a otevřeli, s důvěrou se odevzdali prožitku, žité přítomnosti.  ...

Vnitřní proměna jakožto proměna vnějších událostí

  Závislé visíme Zamrzle v časoprostoru Neschopny pohnutí Prožitkem dojít naplnění   Teprve vnitřní proměna promění události vnější....

Hojivými doteky, dobrat se sobě

  Vztahujeme-li se k sobě bez citu, jak bychom mohli se s citem vztáhnout k ostatním?         Bylinná směs z pohankových slupek a listí ořešáku   OŘECHOVÉ LISTÍ Dotýká se nás a svými hojivými doteky dobírá nás sobě...

Nahoru
18 položek celkem