Blog

Od-puštění

  Není puštění kontroly bez odpuštění....

Vyrovnání se se smrtí

  Vyrovnáním se, smírem se smrtí přichází přitakání, přijetí (forem) života....

Smír

  Smír je odevzdání žitých rolí viníka a oběti a nastoupení vlastní, vědomé a zodpovědné cesty....

Bolest zranění

  Největší bolest si sami způsobujeme tím, že setrváváme ve (na) svém zranění. Zranění, jež dává příležitost novému (našemu) růstu.   ...

Role viníka a oběti

  Role viníka (nečistého, hříšníka) a (nevinné, čisté) oběti   Prožitím, přitakáním oběma rolím v sobě dovolujeme si obvinit (druhé) i být (jimi) obviněni, čímž uvol(ň)ujeme se svému strachu a hněvu, abychom procítěním bolesti zranění, které ...

(Ne)konečný (ú)klid

  Prach dopadá stejný u tebe jako u mě.   Prachem, vlastní smrtelností, zasaženi.      ...

NOVINKA: kniha (Ne)naplněné pouto matek a dcer

      Kniha o vztahu matky a dcery. O bolesti zrození. Strachu, odpovědnosti, vině, závislosti a o(d)puštění.    Dotýkají-li se vás tato témata, kéž se vás dotknou a vaše světy obohatí slova v knize i vše, co naleznete mezi ř...

Opisujeme kruh

  Láska je počátkem i koncem cyklu.     Nezačínáme. Nekončíme. Rozpínáme se. Vibrujeme. V záblescích Nekonečno (Veškerenstvo). Láska.      ...

Pouty (s)vázáni

  S druhými můžeme být svázáni pouty závislosti, anebo nás k nim může poutat Láska....

Nahoru
29 položek celkem