Blog

Přání do roku 2022

  Kéž naplněni jsme tím, co milujeme. Kéž ze svých zranění vyrosteme a (znovu)nalezneme odvahu milovat.   PF 2022   ...

Advent nás proměňuje

  ADVENT Čas přicházejících, proměňujících se a mizejících obrazů. Čas vstupu do vlastní bolesti, do emoční krajiny srdce. Čas, kdy utichá mysl a ho(vo)ří těla. Čas osamělého návratu do tmy a ticha. Čas prostoupený Duchem i ozvěnou našich duší....

Prázdnota

  "V jádru každé závislosti spočívá prázdnota vycházející ze zoufalého strachu. Závislí se děsí přítomnosti, hnusí se jim každý okamžik, ve kterém jsou právě nuceni žít. Horečně se tak upínají k tomu dalšímu okamžiku, kdy jejich mozek, ovlivněný pří...

Odpuštění

  Svobodné, autentické žití je aktem od-puštění....

Harmonie

  Co vystoupalo, musí také sestoupat....

Vý-živa

  Láska v sobě nese všechny (vyživující) prvky. Láskou se sytíme na všech úrovních....

POKORA

  Klaním se silám přírody. Skloněna zůstávám vzpřímeně stát....

Lásku neseme si v sobě

  Hledáme (duchovní) učitele; směry, kterými máme se vést… A přitom… Světlo (Lásku) neseme si v sobě.          ...

Stránka 1 z 5 - 42 položek celkem