Blog

Přežívání v roli oběti namísto žité přítomnosti

  Dokud pátráme po příčině, živíme v sobě roli oběti.   S urputností hledáme, namísto abychom v lehkosti nechali hledané přicházet a nakonec hledání opustili spolu s lpěním a otevřeli, s důvěrou se odevzdali prožitku, žité přítomnosti.  ...

Vnitřní proměna jakožto proměna vnějších událostí

  Závislé visíme Zamrzle v časoprostoru Neschopny pohnutí Prožitkem dojít naplnění   Teprve vnitřní proměna promění události vnější....

Hojivými doteky, dobrat se sobě

  Vztahujeme-li se k sobě bez citu, jak bychom mohli se s citem vztáhnout k ostatním?         Bylinná směs z pohankových slupek a listí ořešáku   OŘECHOVÉ LISTÍ Dotýká se nás a svými hojivými doteky dobírá nás sobě...

Žít svou závislost

  Vědomým prožíváním závislosti získáváme přístup k jejímu nevědomému obsahu. Opouštíme bolest, představy a lpění. O(d)pouštíme....

Autenticita

  Přitahuje nás, pátráme po ní; závisle setrvávajíc ve svých stereotypech, se s ní však příliš často nesetkáme. ...

Psáno jazykem Lásky

  Láska je prosta jakýchkoli slov....

Vnitřní klid

  Vnitřní klid nemá nic do činění s čímkoli zvenčí.  ...

Třetí cesta

  Třetí cestu nacházíme, jsme-li otevřeni oběma možnostem....

Útěk z polarity

  Snaha uniknout z Polarity (mnohavrstvá úroveň reality) je zastoupením touhy vstoupit do Jednoty se svým (individuálním) Vědomím v kolektivním poli vývoje lidského Vědomí....

Bezpodmínečná láska

  Toužíme po lásce bez podmínek a přitom... sami jsme těmi, kteří kladou podmínky.     Láska   Věčnost zachycená v jediném okamžiku Prochází na okamžik námi Stáváme se tím okamžikem, stáváme se Láskou a přivádíme ji zpět do naš...

Nahoru
11 položek celkem