Blog

 

Bolest zanechaná ztrátou dítěte, dotekem smrti. Zranění, jež zatížilo naše rody, spoutalo ženy pouty závislosti, odcizilo dcery a matky (potažmo lidské bytosti) a umožnilo přežívání manipulace, intrik a (porodního) násilí.

 

Kéž máme odvahu dívat se a vidět

Kéž máme odvahu dívat se a vidět skrze své stíny. Být blíže těm, kteří jsou našim srdcím blízcí. Pocítit vděčnost. (Znovu)prožívat radost.   PF 2024      ...

Předvečer svátku sv. Mikuláše

Andělé a čerti. Světelné a temné bytosti v doprovodu Mikuláše s dary. Uzření světla ve tmě a prosvícení tmy světlem, aniž by světlo nad tmou získalo převahu, jakožto připomenutí podstaty daru, kterým můžeme být obdarováni.       &nb...

Advent

Čas proměňujících se a mizejících obrazů. Čas, kdy utichá mysl a ho(vo)ří těla. Čas vstupu do vlastní bolesti, do emoční krajiny srdce, osamělého návratu do tmy a ticha. Čas prostoupený Duchem i ozvěnou našich duší. Čas příchodu; zrození i smrti....

Na pomezí světů

Rozhraní mezi světy            ...

Kéž naše srdce rozhoří se

se znovunalezenou odvahou milovat.           ...

Láska otevírá cestu z bolesti a utrpení

Láska je prosta slov a činů. Nelze ji nárokovat na nikoho z nás.   Láska   Věčnost zachycená v jediném okamžiku. Prochází na okamžik námi, stáváme se tím okamžikem, stáváme se Láskou a přivádíme ji zpět do našich životů. Abychom opustili...

Bolest zanechaná ztrátou dítěte, dotekem smrti

Dovolme bolesti, aby nás objala a prostoupila. Dovolme srdci otevřít se a dechu klidně spočinout. Spočiňme ve své síle. Pociťme sílu našich předků. Našich babiček, matek. Za klidné přítomnosti našich mužů spatřeme v našich dětech průvodce i duch...

Důvěřuj mně a mé vlastní volbě, matko!

S Láskou, nechej mě vstoupit do jiných úrovní bytí. Aniž bys bolestí své srdce uzavřela, úzkostí, strachem ochromena žila a namísto Lásky, pocity viny poutána ke mně byla.          ...

8 položek celkem