Bolest zanechaná ztrátou dítěte, dotekem smrti

 

Dovolme bolesti, aby nás objala a prostoupila.

Dovolme srdci otevřít se a dechu klidně spočinout.

Spočiňme ve své síle.

Pociťme sílu našich předků.

Našich babiček, matek.

Za klidné přítomnosti našich mužů spatřeme v našich dětech průvodce

i duchovní provázanost našich cest.

 

 

Nezačínáme.

Nekončíme.

Rozpínáme se.

Vibrujeme.

V záblescích

Nekonečno.

Láska.