Bolest zanechaná ztrátou dítěte, dotekem smrti

 

Bolest zanechaná ztrátou dítěte, dotekem smrti. Zranění, jež zatížilo naše rody, spoutalo ženy pouty závislosti, odcizilo dcery a matky a umožnilo přežívání manipulace, intrik a (porodního) násilí.

 

Dovolme bolesti, aby nás objala a prostoupila. Dovolme srdci otevřít se a dechu klidně spočinout.

Spočiňme ve své síle. Pociťme sílu našich předků. Našich babiček, matek.

Za klidné přítomnosti našich mužů spatřeme v našich dětech průvodce i duchovní provázanost našich cest.

 

Nezačínáme.

Nekončíme.

Rozpínáme se.

Vibrujeme.

V záblescích

Nekonečno.

Láska.