O Matre

 

S jemností, vedly nás naše šperky skrze vlastní stíny. Obdobím po prenatální ztrátě i odkrýváním přejímaných, rodových zranění, osudů našich předků. 

 

Osloví-li vás, kéž jsou vám dobrými společníky.

Martina a Filip Taišlovi

 

 

Důležité upozornění:

Věříme, že vám naše karbonové šperky poskytnou tolik potřebnou útěchu v situaci, ve které se právě nacházíte. S ohledem na platnou legislativu však poukazujeme na to, že nejsou náhradou klasické medicíny ani návodem, jak ji obejít. 

 

Kéž se sdílením příběhu našich životů alespoň jedna duše osvobodí od vězení a trápení a bude schopna tímto světem kráčet úplná a moudrá.