O MATRE

V průběhu života prochází žena různými fázemi, během nichž se její tělo společně s Vědomím proměňuje. Dědictvím patriarchátu jsou tyto fáze často tabuizovány a zatíženy hlubokými zraněními ženského lůna, která se přenášejí napříč celými generacemi a, nezvědoměna, přinášejí závislost namísto přirozeného vývoje odpoutání, ve smyslu rozšíření individuálního i kolektivního pole lidského Vědomí.

Využijme léčivého potenciálu sdílení a bylin, s jemností dotkněme se nyní svých zranění a stínů. Přiveďme zpět k životu svou vnitřní ženskou sílu, energii potřebnou k hojení, léčení a následnému žití dle autentických potřeb těla, srdce, mysli i, zkušenostmi a zráním sjednocené, duše.